buildingSMART Polska zaprasza do współpracy wszystkie organizacje, które chciałyby uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych standardów openBIM.
buildingSMART Polska jest organizacją non- profit i wszelkie środki uzyskane w trakcie działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Przewidzianych jest 5 sposobów zaangażowania w działalność buildingSMART Polska:
<p><strong>Dla firm komercyjnych:</strong></p>

Dla firm komercyjnych:

– członkostwo korporacyjne premium
– członkostwo korporacyjne

<p><strong>Dla profesjonalistów:</strong></p>

Dla profesjonalistów:

– członkostwo indywidualne
– obserwator

<p><strong>Dla uczelni, administracji publicznej, jednostek budżetowych, samorządów i organizacji pozarządowych:</strong></p>

Dla uczelni, administracji publicznej, jednostek budżetowych, samorządów i organizacji pozarządowych:

– partnerstwo na podstawie umów bilateralnych

Członkowie korporacyjni premium: