Co to jest BIM?

BIM, czyli modelowanie informacji o budynku jest cyfrową reprezentacją cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy i informacji o obiekcie co stanowi podstawę do podejmowania decyzji podczas całego cyklu życia, od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, aż po zarządzanie i eksploatację.

Czym jest openBIM?

openBIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach oraz wymianie informacji. openBIM to inicjatywa buildingSMART oraz wiodących dostawców oprogramowania wykorzystujących otwarty Model Danych buildingSMART.

OpenBIM: dlaczego jest ważny?
  • Idea openBIM wspiera przejrzysty i otwarty przepływ pracy. Gwarantuje utrzymanie pluralizmu na rynku oprogramowania, a co za tym idzie daje przedsiębiorcom możliwość optymalizacji kosztów poprzez wariantowanie rozwiązań technologicznych, w tym dostęp do narzędzi niskokosztowych.
  • OpenBIM zapewnia wspólny język wymiany danych związanych z procesem inwestycyjnym, tj. geometrii elementów budynku bądź budowli i stowarzyszonej z tą geometrią informacji alfanumerycznej takim wspólnym, globalnym, otwartym środowiskiem był format IFC i rozwiązania pokrewne. Dzięki czemu cała branża budowlana wraz z podmiotami administracji państwowej mają możliwość nie tylko transparentnego zamawiania projektów bądź rzetelnego porównywania usług, czy ich oceny, ale także gwarantują jakość otrzymanych danych.
  • OpenBIM zapewnia trwałość danych projektu w całym cyklu życia, unikając wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i powielania błędów.
  • Mali i duzi dostawcy oprogramowania (platformy) mogą uczestniczyć i konkurować między sobą w oparciu o proponowane przez nich niezależne rozwiązania „najlepsze w swojej klasie”.
  • Wspiera dostawców produktów online, dzięki precyzyjnemu wyszukiwaniu dostarczając dane produktu bezpośrednio do BIM.