Spotkanie Rady Stowarzyszenia i Walne Zebranie Członków

02.07.2021

W dniu 24 czerwca 2021 r.  Zarząd Stowarzyszenia buildingSMART Polska w składzie: Jacek Boruc, Piotr Dymarski, Tomasz Górecki, Jerzy Rusin, Kamil Stolarski, Marek Piotrowski oraz Dyrektor Operacyjna Anna Rydzy spotkali się na tradycyjnym, dorocznym spotkaniu z Radą Stowarzyszenia, której Członkowie sprawują kontrolę nad działaniami Zarządu oraz stanowią niezwykle istotny głos doradczy.

Zawsze możemy liczyć na ich merytoryczne, czasem krytyczne, ale na pewno przyjazne spojrzenie i sugestie dotyczące naszych aktywności. Niemniej jednak jeszcze raz dziękujemy Panom: Tadeusz Blecha (HOCHTIEF Polska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain), Robert Protyński (Electra M&E Polska), Jacek Szymanek (Mostostal Warszawa), Tomas Trocil (Hilti), Leszek Żelaśkiewicz (Warbud).

Natomiast w dniu 28 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia buildingSMART Polska w formie zdalnej. Z radością informujemy, iż obecni Członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020. Dziękujemy za okazane zaufanie i za dotychczasową współpracę.