Certyfikacja specjalistów
buildingSMART

Certyfikacja Specjalistów buildingSMART zapewnia globalną płaszczyznę odniesienia dla kompetencji w zakresie BIM i openBIM®
 • Chcesz udoskonalić umiejętności openBIM?
 • Zaczynasz zdobywać wiedzę na temat BIM?
 • Potrzebujesz potwierdzenia kwalifikacji w zakresie openBIM?
 • Prowadzisz kursy BIM i chcesz zapewnić uczestnikom możliwość sprawdzenia kwalifikacji przez uznaną instutucję?

 

Program certyfikacji specjalistów buildignSMART odpowiada na wszystkie te potrzeby. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem korzystającym na co dzień z technologii BIM, czy reprezentujesz inwestora lub wykonawcę w kontraktach obejmujących zastosowanie metodyki BIM, czy też firmę szkoleniową lub instytucję edukacyjną – ten program został stworzony właśnie dla Ciebie.

Główne cele programu certyfikacji buildingSMART:

 • Wsparcie standaryzacji treści szkoleniowych dotyczących openBIM®.
 • Zapewnienie mechanizmu rejestracji i akredytacji instytucji szkoleniowych.
 • Egzaminowanie i kwalifikacji osób, które odbyły certyfikowane szkolenia.
 • Promocję międzynarodowych standardów, procesów i dobrych praktyk.

 

Korzyści:

 • Szkolenia, oparte na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach
 • Uznawany na całym świecie certyfikat
 • Prosta, szybka i bezpieczna procedura sprawdzania wiedzy online

Struktura programu

Certyfikacja Specjalistów building SMART została podzielona na dwa zakresy
zakres ogólny Foundation
jest zaprojektowany w celu spełnienia podstawowych wymagań dotyczących wiedzy o BIM - poziomów wiedzy i zrozumienia.
zakres rozszerzony Practitioner
to wszechstronne podejście, które obejmuje naukę stosowaną i wiedzę praktyczną
Foundation, to nauka oparta na wiedzy
zakłada niską barierę wejścia, adresując zagadnienia do szerokiego spektrum odbiorców, bez potrzeby posiadania wcześniejszego doświadczenia i wiedzy

Practitioner, to nauka oparta o zastosowanie
wiedzy w praktyce zakłada zazwyczaj dłuższe programy nauczania (200+ godzin), które angażują uczestników poprzez mentoring oraz zdobywanie doświadczenia w projektach BIM. Uczestnicy muszą wykazać się wcześniejszym doświadczeniem i wiedzą w zakresie BIM, stając przed wyzwaniem zastosowania ich w środowisku projektowym.

Akredytacja organizacji szkoleniowych

Organizacje szkoleniowe mogą dołączyć do programu certyfikacji szkoleń buildingSMART przyjmując ustrukturyzowane ramy procesu nauki w swoich programach nauczania.

Dołączając do programu, organizacje te zyskują również dostęp do materiałów szkoleniowych, seminariów i ciągłego wsparcia, które zapewnia buildingSMART Polska.

Korzyści:

 • Łatwość i wsparcie w tworzeniu programu nauczania, opartego na ramach zaprojektowanych przez bSPL
 • Pewność, że program jest aktualny i odzwierciedla najlepsze praktyki na rynku.
 • Możliwość nauki i wsparcia od członków naszej organizacji.
 • Możliwość oznaczania swoich szkoleń jako “Certyfikowane przez buildingSMART”.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły dotyczące certyfikacji oraz możliwości dołączenia do programu
Certyfikacja uczestników szkoleń

Uczestnicy akredytowanych szkoleń mogą przystępować do egzaminu, którego zdanie pozwala uzyskać certyfikat buidingSMART. Egzamin jest realizowany online na platformie egzaminacyjne buildingSMART. Możesz za darmo przystąpić do próbnego egzaminu obejmującego 10 przykładowych pytań.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami
skontaktuj się
Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Certyfikacji Specjalistów buildingSMART.
Wyślij