Czym jest openBIM?

openBIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach wymiany informacji. openBIM to inicjatywa buildingSMART oraz wiodących dostawców oprogramowania wykorzystujących otwarty Model Danych buildingSMART.

openBIM to implementacja BIM gwarantująca otwartą komunikację i pluralizm oprogramowania, a co za tym idzie – mądrzejsze i bardziej efektywne budownictwo.

poznaj wymierne korzyści openbim

Kto może skorzystać z zalet openBIM?

Wykorzystanie BIM w sposób otwarty niesie ze sobą wiele korzyści dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie:
Inwestorzy publiczni i prywatni
 • lepsza kontrola nad danymi i procesem
 • większa elastyczność w wyborze narzędzi
 • lepsze planowanie kosztów i harmonogramów
 • optymalizacja kosztów poprzez zapobieganie błędom
 • zagwarantowanie uczciwej konkurencji
Facility i asset managerzy
 • lepsze decyzje w oparciu o zintegrowane źródło danych
 • kontrola nad bieżącymi wydatkami
 • dodatkowe źródła danych i powiadomień dot. zarządzanej inwestycji
Projektanci wszystkich branż
 • zarządzanie danymi w portfolio
 • łatwiejszy dostęp do różnorodnego oprogramowania oszczędzającego czas i pieniądze
 • sposobność do współpracy z szerszym gronem partnerów (standaryzacja procesów, przepływów i procedur)
Producenci materiałów budowlanych
 • łatwiejsze planowanie i zarządzanie dostawami dla całego procesu inwestycyjnego
 • szerszy dostęp do rynku wykonawców
Producenci oprogramowania
 • standaryzacja procesów znacząco zwiększa grupę odbiorców oprogramowania
 • nowe obszary do wprowadzania innowacji
Generalni
wykonawcy
 • obniżenie kosztów poprzez stosowanie alternatywnego, tańszego oprogramowania
 • oprogramowanie openBIM jest łatwiejsze w opanowaniu
 • oprogramowanie openBIM ma mniejsze wymagania sprzętowe

Dlaczego openBIM?

Proces BIM ułatwia generowanie inteligentnych danych, które są dostępne w całym cyklu życia budynku lub obiektu infrastruktury. openBIM to uniwersalne podejście oparte na otwartych standardach oraz wymianie informacji, gwarantujące:
01
wspólny język
wymiany danych

Wspólny, globalny i otwarty format IFC i rozwiązania pokrewne umożliwiają całej branży budowlanej wraz z podmiotami administracji państwowej nie tylko transparentnie zamawiać projekty i porównywać usługi, ale także gwarantują jakość otrzymanych danych.

02
przejrzysty i otwarty
przepływ pracy

Idea openBIM wspiera przejrzysty i otwarty przepływ pracy. buildingSMART standaryzuje nie tylko schemat zapisu danych, ale również sposoby komunikacji.

03
trwałość danych projektu w całym cyklu życia

OpenBIM zapewnia trwałość danych projektu w całym cyklu życia, unikając wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i powielania błędów.

04
uczciwą
konkurencję

Mali i duzi dostawcy oprogramowania (platformy) mogą uczestniczyć i konkurować między sobą w oparciu o proponowane przez nich niezależne rozwiązania „najlepsze w swojej klasie”. OpenBIM wspiera także dostawców produktów online, dzięki precyzyjnego wyszukiwaniu dostarczając dane produktu bezpośrednio do BIM.

05
swobodę wyboru oprogramowania

Gwarantuje utrzymanie pluralizmu na rynku oprogramowania, a co za tym idzie daje przedsiębiorcom możliwość optymalizacji kosztów poprzez wariantowanie rozwiązań technologicznych, w tym dostęp do narzędzi niskokosztowych.