Dlaczego openBIM?

Proces BIM ułatwia generowanie inteligentnych danych, które są dostępne w całym cyklu życia budynku lub obiektu infrastruktury. openBIM to uniwersalne podejście oparte na otwartych standardach oraz wymianie informacji, gwarantujące:

Działalność buildingSMART Polska

Cyfryzacja budownictwa jest nieuchronna. Nasza organizacja zrzesza ekspertów w tej dziedzinie, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem wyznaczając kierunek rozwoju branży.

Nasze Pokoje Techniczne są przestrzenią dla Grup Roboczych, w których nasi specjaliści pracują nad wytycznymi, regulacjami prawnymi i rekomendacjami pozwalającymi wspierać rozwój BIM w Polsce i na świecie.

nasze grupy robocze
Marek Piotrowski
HILTI (Poland) Sp. z o.o.
"Dzięki uczestnictwu w buildingSMART Polska mamy bliższy kontakt z firmami, które podobnie jak my, widzą w technologii BIM przyszłość budownictwa, co daje nam większe możliwości na efektywny rozwój współpracy między nami."

Aktualności