buildingSMART Polska

to stowarzyszenie zarejestrowane w Warszawie, którego głównym celem jest reprezentowanie w Polsce idei i standardów buildingSMART.
Logo

buildingSMART to międzynarodowa społeczność opierająca swoje szerokie działania na rzecz rozwoju technologii BIM na czterech filarach - wartościach: otwartości, neutralności, non-for profit, umiędzynarodowieniu. Otwartość należy rozumieć jako dostępność dla wszystkich zainteresowanych. Neutralność to niezależność od rozwiązań technologicznych chronionych prawami majątkowymi podmiotów komercyjnych. „Non-for-profit” to działanie dla wyższych celów niż zysk w wymiarze finansowym, niemniej nie oznacza to działania bez pieniędzy czy braku profesjonalizacji. Charakter międzynarodowy jest kluczowy dla globalnej wymiany myśli i czerpania z doświadczeń innych krajów.

buildingSMART to organizacja, która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM: IFC, BCF, bSDD, składające się na tzw. openBIM. buildingSMART to ustrukturyzowane poprzez ramy organizacyjne dążenie, aby świat dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych i otwartej wymianie danych BIM budował mądrzej, sprawniej, taniej, szybciej, a do podstawowych celów buildingSMART należy usprawnianie komunikacji w procesie inwestycyjnym, aby lepsza komunikacja determinowała lepsze zarządzanie. buildingSMART posiada swoją centralę z siedzibą w Londynie (buildingSMART International - bSI) oraz oddziały narodowe, tzw. chaptery ulokowane obecnie w blisko 20 krajach świata. buildingSMART Polska (bSPL) ma być kolejnym z nich.

Do współpracy w ramach Stowarzyszenia buildingSMART Polska zaproszeni są wszyscy zainteresowani standaryzacją BIM w budownictwie (generalni wykonawcy, deweloperzy, architekci, projektanci, administracja publiczna i samorząd, usługodawcy w zakresie facility management, doradcy i konsultanci, producenci materiałów i wyrobów budowlanych, producenci oprogramowania i firmy technologiczne, organizacje – NGO’s, uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe i wydawnictwa, indywidualni profesjonaliści i inni).”

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą:
Jerzy  Rusin
Jerzy Rusin
Prezes Zarządu
Piotr Dymarski
Piotr Dymarski
Członek Zarządu
Tomasz Górecki
Tomasz Górecki
Członek Zarządu
Marek Piotrowski
Marek Piotrowski
Członek Zarządu
Kamil Stolarski
Kamil Stolarski
Członek Zarządu
Leszek Włochyński MRICS
Leszek Włochyński MRICS
Członek Zarządu
Organ nadzorczy stanowi Rada Stowarzyszenia w osobach:

Tadeusz Blecha, HOCHTIEF Polska S.A.
Leszek Żelaśkiewicz, WARBUD S.A.
Jacek Szymanek, MOSTOSTAL Warszawa S.A.
Robert Protyński, ELECTRA M&E Polska Sp. z o.o.
Henryk Kwapisz, SAINT-GOBAIN POLSKA Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy!

Dołącz