Członkostwo w buildingSMART Polska

buildingSMART Polska zaprasza do współpracy wszystkie organizacje, które chciałyby uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych standardów openBIM.

buildingSMART Polska jest organizacją non-profit i wszelkie środki uzyskane w trakcie działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Dowiedz się więcej
Tomasz Górecki
Hochtief Polska S.A.
"Członkostwo w buildingSMART daje HOCHTIEF Polska okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami BIM reprezentującymi różne gałęzie rynku budowlanego. Na forum stowarzyszenia opracowywane są ponadto rekomendacje, które pozwolą ujednolicić rozumienie BIM w Polsce i tym samym usprawnić współpracę przy realizacji projektów budowlanych."

Dlaczego warto dołączyć?

Cyfryzacja budownictwa jest nieuchronna. Nasza organizacja zrzesza ekspertów w tej dziedzinie, którzy dzielą się wiedza i doświadczeniem, wyznaczając kierunek rozwoju branży.

Dołączając do naszej organizacji będziesz miał realny wpływ na rozwój standardów i – we współpracy z najważniejszymi firmami branży budowlanej w Polsce – rozwijał m.in. nad rekomendacjami prawnymi procesu cyfryzacji w branży budowlanej.

Uzyskasz również dostęp do najnowszej wiedzy i bogatego doświadczeń międzynarodowej społeczności buildingSMART. Jako pierwszy poznasz nadchodzące trendy w modelowaniu danych.

5 sposobów zaangażowania w działalność buildingSMART Polska:

Dla firm
korporacyjnych
Członkostwo Korporacyjne Premium
Członkostwo Korporacyjne
Dla
profesjonalistów
Członkostwo indywidualne
Obserwator
Dla uczelni, administracji publicznej, jednostek budżetowych, samorządów i organizacji pozarządowych
Partnerstwo na podstawie
umów bilateralnych

Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w buildingSMART Polska, zapoznaj się się z procesem zgłoszeniowym: