Pokoje Techniczne

Nasze Pokoje Techniczne są przestrzenią dla Grup Roboczych, gdzie specjaliści pracują nad wytycznymi, regulacjami prawnymi i rekomendacjami pozwalającymi wspierać rozwój openBIM w Polsce i na świecie.

Aktywne Pokoje Techniczne:

product ROOM
Zakres działalności

Wybór i dostosowanie do wymagań krajowych systemu klasyfikacji elementów budowlanych.

 • Sprawdzenie spójności i kompletności klasyfikacji CCS dla elementów ujętych w zakresie modeli pilotażowych.
 • Zidentyfikowanie korzyści stosowania wspólnej klasyfikacji.
 • Zidentyfikowanie problemów technicznych lub ograniczeń oprogramowania w stosowaniu klasyfikacji. 
Komitet sterujący
Paweł Grzybowski
Członek indywidualny
Tomasz Jaroszuk
Norgips
Franciszek Idźkowski
Norgips
Paweł Górski
Xella
Zbigniew Rusinek
GS1 Polska
Uczestnicy
Wybierz Grupę Roboczą
Lider projektu
Franciszek Idźkowski (Saint-Gobain / Rigips)
Nazwa projektu
Klasyfikacja BIM - CCI dla Polskiego rynku budowlanego
Zakres projektu

Kluczowym celem pokoju Product Room jest opracowanie/adaptowanie wspólnego systemu klasyfikacyjnego dla procesu budowlanego prowadzonego w technologii BIM. 

To dlatego w grudniu 2020 r. przystąpiliśmy do koalicji CCI Collaboration i wraz z Kolegami z Estonii, Danii, Czech, Litwy i Słowacji chcemy brać czynny udział w rozwoju klasyfikacji CCI w Europie oraz dostosować ją do wymagań i uwarunkowań rynku polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością CCIC: CCIC (cci-collaboration.org)

 

Aktualizacje

12.2020
Przystąpienie buildingSMART Polska do koalicji CCI Collaboration.

11.02.2021
Searching for classification – pierwszy wspólny webinar buildingSMART Polska i CCIC.

31.03.2021
Czy naprawdę potrzebujemy wspólnego języka w budownictwie? – udział przedstawiciela productROOM, Dawida Fedko z Mostostal Warszawa w spotkaniu społeczności WDBE (Kira-InnoHub Ry) z Estonii.

11.05.2021
Spotkanie Zarządu buildingSMART Polska z przedstawicielami productROOM w/s kolejnych działań Pokoju. Wkrótce pojawi się nowa karta projektu i zaprosimy wszystkich uczestników na spotkanie.

wrzesień 2021
Udział przedstawicieli buildingSMART Polska oraz koalicji CCI COllaboration w Tallin Digital Summit.

19.10.2021
Otwarte spotkanie productROOM buildingSMART Polska: Wyzwania i potencjał związany ze wspólnym językiem oraz digitalizacją danych w budownictwie, z udziałem m.in. Magdaleny Pyszkowski (Knauf Insulation, DSCiBE) oraz Larsa Christiana Fredelunda (Cobuilder) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

grudzień 2021
Artykuł “W poszukiwaniu wspólnego systemu klasyfikacyjnego dla procesów budowlanych” w numerze 4/2021 Przewodnika Projektanta (Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

 

Udostępnione zasoby
Zaproszenie na webinar bS PL i CCIC
600 Kb
Artykuł - Przewodnik Projektanta
Zadanie "Pasikonik" - Ściana działowa
legal ROOM
Zakres działalności

Definiowanie problemów prawnych i regulacyjnych dotyczących cyfryzacji budownictwa oraz przygotowywanie propozycji ich rozwiązań.

Komitet sterujący
Kamil Stolarski
SMW Legal
Paulina Magdzicka
Mostostal Warszawa
Tomasz Górecki
HOCHTIEF Polska
Uczestnicy
Wybierz Grupę Roboczą
Lider projektu
Kamil Stolarski (SMW Legal)
Nazwa projektu
Narzędzia elektronicznego modelowania
Zakres projektu

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem wydanym w maju 2020 roku przez niniejszą Grupę Roboczą działającą w ramach legalROOM.

Aktualizacje
Galeria
Udostępnione zasoby
Stanowisko legalROOM bSPL - Narzędzia elektronicznego modelowania
1 MB
Lider projektu
Kamil Stolarski (SMW Legal), Katarzyna Ostachowska (Hochtief), Paulina Magdzicka (Mostostal Warszawa)
Nazwa projektu
Umowy I-GW
Zakres projektu

Oddajemy w Państwa ręce kolejne stanowisko przygotowane przez Grupę Roboczą działającą w ramach legalROOM w Stowarzyszeniu buildingSMART Polska. 

Niniejsze opracowanie zawiera sześć zasad niezbędnych dla prawidłowej realizacji publicznych i prywatnych inwestycji z zastosowaniem metodyki BIM oraz sześć dobrych praktyk, które ułatwią uzyskanie korzyści wynikających z jej zastosowania. Dokument skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prawne i techniczne aspekty umów o realizację inwestycji z wykorzystaniem BIM. Przedstawione w nim zasady i dobre praktyki znajdują zastosowania zarówno do umów pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą, jak i wszelkich innych kontraktów zawieranych w ramach realizacji inwestycji, na przykład z podwykonawcami, dostawcami, biurami projektowymi, doradcami technicznymi i inwestorami zastępczymi.

Aktualizacje
Udostępnione zasoby
stanowisko legalROOM - BIM na 6!
9MB
Lider projektu
Konrad Majewski (SMW Legal)
Nazwa projektu
Stanowisko dotyczące warunków udziału w postępowaniu w prawie zamówień publicznych
Zakres projektu

Z uwagi na coraz częstsze zamawianie przez sektor publicznych realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM, pojawia się konieczność wyjaśnienia rynkowi w jaki sposób powinny być formułowane poszczególne elementy specyfikacji warunków zamówieniach. Jednym z istotniejszych z nich jest określenie warunków udziału w postępowaniu. Stąd potrzebne jest wyłożenie, w jaki sposób z perspektywy zastosowania BIM powinny być te warunki kształtowane.

Aktualizacje

26.05.2021
Kolejne spotkanie legalROOM, na którym będziemy dopracowywać kształt stanowiska dotyczącego warunków udziału w postępowaniu w prawie zamówień publicznych.

 

Galeria
Udostępnione zasoby
Zamówienia publiczne - BIM w warunkach udziału w postępowaniu
Lider projektu
Konrad Majewski (SMW Legal)
Nazwa projektu
Kryteria oceny ofert w postępowaniu w prawie zamówień publicznych
Zakres projektu

Z uwagi na coraz częstsze zamawianie przez sektor publiczny realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM, pojawia się konieczność wyjaśnienia rynkowi, w jaki sposób powinny być formułowane poszczególne elementy specyfikacji warunków zamówieniach. Jednym z istotniejszych z nich jest określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu. Stąd potrzebne jest wyłożenie, w jaki sposób z perspektywy zastosowania BIM powinny być te kryteria kształtowane.

Aktualizacje
Lider projektu
Kamil Stolarski (SMW Legal)
Nazwa projektu
Opracowanie wyników ankiety dotyczącej prawnych aspektów zastosowania metodyki BIM w ramach inwestycji
Zakres projektu

legalROOM przeprowadził ankietę dotyczącą prawnych aspektów zastosowania metodyki BIM w ramach inwestycji. Zaszła konieczność opracowania wyników ankiety w formie spójnego dokumentu, jego publikacji i rozpowszechnienia. Proponuje się, aby ankieta była powtarzana – np. raz w roku, w celu monitorowania stanu wiedzy i doświadczenia w kontekście prawnych aspektów BIM, a także ciągłego weryfikowania czy nie pojawiają się nowe problemy związane ze stosowaniem metodyki BIM.

Aktualizacje
construction ROOM
Zakres działalności

Zgromadzenie wiedzy o działaniu i prawidłowym tworzeniu plików IFC i opracowanie wytycznych w języku polskim, obejmujących w pierwszej kolejności:

 • ifcObject – analiza struktury w obrębie IfcObject i określenie szczegółowych wytycznych przypisywania poszczególnych elementów budynku do odpowiednich klas 
 • ifcProperty – analiza właściwości IFC dla poszczególnych klas i wydanie wytycznych co do ich zawartości 
 • określenie zakresu danych w elementach w zależności od zastosowania pliku IFC 
Komitet sterujący
Maciej Wasik
Hochtief Polska
Marcin Grzelak
Mostostal Warszawa
Paweł Górski
Xella
Dominik Marsy
Construsoft
Dawid Fedko
Mostostal Warszawa
Jakub Kulig
Warbud
Uczestnicy
Wybierz Grupę Roboczą
Lider projektu
Paweł Górski (Xella), Dominik Marsy (Construsoft)
Nazwa projektu
Przygotowanie wytycznych do eksportu plików IFC
Zakres projektu

Przygotowanie spójnych i zgodnych z obowiązującymi standardami pracy wytycznych do eksportu plików IFC z trzech najpopularniejszych programów do projektowania – Revit, ArchiCAD i Tekla. Zadanie ma na celu umożliwienie projektantom szybkiego i efektywnego umożliwienia stworzenia plików IFC, które mogą być użyte w praktyce przez innych uczestników procesu budowlanego. Umożliwi to także łatwiejsze szerzenie wiedzy o standardach openBIM i poszerzenie bazy uczestników zdolnych do wymiany informacji na podstawie plików IFC.

Aktualizacje
Lider projektu
Marcin Grzelak (Mostostal Warszawa)
Nazwa projektu
Przypisanie elementów do odpowiednich klas IFC
Zakres projektu

Brak jednoznacznych wytycznych na polski rynek, w jaki sposób eksportować elementy z modeli natywnych do odpowiednich klas IFC. Niska jakość modeli na rynku w tym zakresie. Odpowiednie określenie klas IFC dla elementów jest podstawą do dalszego zwiększania jakości modeli na rynku.

Aktualizacje
Lider projektu
Dawid Fedko (Mostostal Warszawa), Jakub Kulig (Warbud), Przemysław Drzazga (Hochtief)
Nazwa projektu
Wytyczne zastosowania modeli BIM w zakresie przedmiarowania na potrzeby firm wykonawczych
Zakres projektu

Jednym z głównych zastosowań BIM przynoszących korzyści wykonawcom jest możliwość pozyskania przedmiarów bezpośrednio z modeli. Aby umożliwić wykonanie tego zadania, wymagane jest, aby otrzymywane modele były skonstruowane i opisane w odpowiedni sposób. Większość funkcjonujących na rynku modeli BIM nie spełnia wymogów Wykonawców, co w konsekwencji sprawia, że modeli można użyć w ograniczonym zakresie lub całkowicie nie są zdatne do użytku. Projekt ma na celu przedstawienie minimalnych wytycznych i wymagań Wykonawcy umożliwiających efektywne i poprawne wykorzystanie modeli na potrzeby szacowania ilości robót. Dokumenty wypracowane w ramach projektu mogą służyć podmiotom zamawiającym wykonanie modeli BIM w określeniu minimalnych wymagań z zakresu przedmiarowania z modeli, a także zaprezentować praktyczny sposób ich wykorzystania. Projekt jest wspólną inicjatywą firm wykonawczych: Mostostal Warszawa, Hochtief, Warbud.

Aktualizacje
Udostępnione zasoby
karta projektu_wytyczne modeli BIM w zakresie przedmiarowania
574 KB
geotech ROOM
Zakres działalności

Obecnie na polskim rynku nie istnieje jeden wspólny standard dotyczący cyfrowej wymiany informacji geologicznych. Na polskim rynku od jakiegoś czasu PIGPIB posiada i udostępnia scentralizowaną bazę danych geologicznych. Doświadczenia światowe w tej tematyce prezentują z pewnym powodzeniem stosowane standardy takie jak np. AGS. Celem głównym pokoju jest rozpowszechnienie informacji o standardach wymiany informacji geologicznych.

Komitet sterujący
Grzegorz Kacprzak
Warbud
Rafał Bagiński
Warbud
Uczestnicy
Wybierz Grupę Roboczą
Lider projektu
Grzegorz Kacprzak, Rafał Bagiński (WARBUD)
Nazwa projektu
geotechROOM
Zakres projektu

Obecnie na polskim rynku nie istnieje jeden wspólny standard dotyczący cyfrowej wymiany informacji geologicznych. Na polskim rynku od jakiegoś czasu PIGPIB posiada i udostępnia scentralizowaną bazę danych geologicznych. Doświadczenia światowe w tej tematyce prezentują z pewnym powodzeniem stosowane standardy takie jak np. AGS. Celem głównym pokoju jest rozpowszechnienie informacji o standardach wymiany informacji geologicznych.

Naszym celem jest: 

 • Rozpoznanie światowych standardów w zakresie cyfrowej wymiany danych geologicznych
 • Współpraca z PIGPIB w zakresie standaryzacji danych geologicznych i możliwości wykorzystania stworzonej przez PIGPIB bazy danych w komercyjnym zastosowaniu
 • Współpraca zarówno z Polskim Stowarzyszeniem Fundamentów Specjalnych, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnymi Wykonawcami i Firmami Specjalistycznymi w zakresie stworzenia standardu krajowego bazującego na standardach światowych oraz legislacyjnym uzasadnieniu wymagania takiej formy przekazywania danych geologicznych
Aktualizacje
Galeria
fm ROOM
Zakres działalności

Określenie oczekiwań i potencjalnych korzyści dla FM wynikających z zastosowania BIM w procesie inwestycyjnym:

 • stworzenie definicji obszarów i zagadnień z różnych branż, które są lub mogą być wspólne dla specjalistów z obszaru BIM i FM
 • zwiększanie świadomości, jak również opracowywaniu konkretnych rekomendacji dla branży budowlanej i nieruchomości 
Komitet sterujący
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu IFMA Polska Chapter, Loredo Res
Tomasz Ruczaj
Vinci Facilities Polska
Uczestnicy
Wybierz Grupę Roboczą
Lider projektu
Maciej Wiśniewski (IFMA Polska, Loredo Res), Daniel Małysa (członek indywidualny buildingSMART Polska)
Nazwa projektu
Wytyczne FM (AIR)
Zakres projektu

Zauważamy brak ujednoliconych i zrozumiałych dla rynku wytycznych w zakresie procesów BIM odnoszących się do etapu eksploatacji budynków i budowli. Aktualnie większość wytycznych jest bardzo ogólna lub umożliwia bardzo swobodne podejście do tworzenia danych. Stworzenie danych absorbuje czas osób w procesach inwestycyjnych, a po zakończeniu budowy większość danych trafia do archiwum i nie jest wykorzystywana na etapie eksploatacji (lub nikt w okresie eksploatacji nie wie, że takie dane powstały).

Naszym celem jest:

 • Opisanie zakresu danych niezbędnych dla etapu eksploatacji (w zakresie danych powstających w cyklu inwestycyjnym)
 • Opisanie wartości dodanych, dla uczestników procesu inwestycyjnego, płynących z tworzenia danych dla etapu eksploatacji
 • Zwiększenie świadomości rynku poprzez opracowanie czytelnego raportu
Aktualizacje

20.11.2020
Otwarte spotkanie inaugurujące fmROOM w formie webinaru, podzielonego na 4 bloki tematyczne: Inwestor / Deweloper, Projektant, Generalny Wykonawca, Facility Management. Linki do materiałów i nagrania z tego spotkania znajdują się poniżej w udostępnionych zasobach.

20.04.2021
Spotkanie fmROOM.

20.05.2021
Spotkanie fmROOM.

Udostępnione zasoby
fmROOM_inauguracja_20 11 2020
879 KB
Koncepcja powołania fmROOM
202 KB

Pokoje Techniczne w przygotowaniu:

edu ROOM
Zakres działalności

Celami wprowadzenia systemu certyfikacji buildingSMART w Polsce są:

 • standaryzacja i promocja ujednoliconych treści szkoleniowych obejmujących stosowanie otwartych standardów (openBIM) 
 • wspieranie i akredytacja instytucji szkoleniowych 
 • egzaminowanie i certyfikacja profesjonalistów
Komitet sterujący
Jerzy Rusin
BIM Point
Karol Argasiński
BIM Point
Uczestnicy
infra ROOM
Zakres działalności

Pokój w fazie koncepcji, we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM dla Polskiego Budownictwa.

Komitet sterujący
Aleksander Szerner
Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa
Uczestnicy