Wsparcie edukacji

buildingSMART Polska współpracuje z uczelniami wspierając je w implementacji openBIM w programach nauczaniach szkół wyższych.

Liczne polskie uczelnie prowadzą zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki BIM. buildingSMART wspiera ich działania wzbogacając o wiedzę dot. otwartych standardów, których znajomość stanowi jedną z kluczowych kompetencji specjalistów dla sektora budowlanego.

W ramach wspierania uczelni, współpracujemy na zasadach partnerstwa z następującymi uczelniami w Polsce:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dot. programów nauczania lub chcesz zostać Partnerem naszej organizacji, skontaktuj się z nami: