Biała Księga buildingSMART i GS1

27.05.2022

Organizacje buildingSMART International i GS1 współpracują w kontekście digitalizacji branży budowlanej od lat. Celem tej współpracy jest otwarcie zintegrowanych przepływów pracy ponad granicami, obejmujących cały cykl życia branży. Łącząc wysiłki i wiedzę, bSI i GS1 dążą do zapewnienia cyfrowego łańcucha dostaw poprzez połączenie procesów openBIM z identyfikacją produktów i aktywów, dostawców i odbiorców, jednostek logistycznych, itd.

Jednym z pierwszych partnerów buildingSMART Polska została GS1 Polska, która wraz z nieocenionym Zbigniewem Rusinkiem od początku angażuje się w prace productROOM. Wraz ze nim uczestniczymy również w spotkaniach jednej z grup roboczych inicjatywy Digital Supply Chain in Built Environment, prowadzonej przez naszą Koleżankę Magdalenę Pyszkowski.

Mając na uwadze to wszystko, jak również działania fmROOM wraz z IFMA Poland Chapter oraz niedawno nawiązaną współpracę z PLGBC, postanowiliśmy przybliżyć Białą Księgę obu organizacji w języku polskim. Znajdują się w niej przypadki użycia możliwe dzięki rozwiązaniom buildingSMART i GS1, a dotyczącymi następujących zagadnień:

- Zrównoważone Paszporty i Dzienniki Budowy

- Zarządzanie Obiektami i Aktywami

- Design to Order

- Logistyka i Szablony Danych

Poprzez połączenie danych i procesów openBIM z numerami GTIN i GMN organizacji GS1 widać wyraźnie, że możliwe jest uczynienie całego procesu budowlanego bardziej przejrzystym, przewidywalnym i wydajnym.

Zapraszamy do lektury: Biała Księga bSI & GS1