BIM a ślad węglowy - wspólna inicjatywa PLGBC i buildingSMART Polska

06.12.2021

We wrześniu 2021 roku Stowarzyszenie buildingSMART Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) podjęły próbę wyjaśnienia, jak bardzo współzależne od siebie są obszary cyfryzacji i dekarbonizacji. Ostatnie dwa lata są przykładem możliwości wprowadzania gospodarki na cyfrowe tory. Szczególne znaczenie dla obu Stowarzyszeń ma digitalizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Elektroniczna forma już jest ogromnym ułatwieniem dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Możliwość elektronicznego składania dokumentacji z pewnością przyspieszy i usprawni procesy, podnosząc jednocześnie dojrzałość informatyczną branży. Z drugiej zaś strony digitalizacja procesu budowlanego daje ogromną możliwość stworzenia bazy informacyjnej, o tym jaki jest ślad węglowy budynków. Da to niepowtarzalną szansę dekarbonizacji polskiego budownictwa, co będzie sprzyjać osiągnięciu zobowiązań Polski w zakresie osiągniecia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Przygotowane zostało memorandum mające na celu przypomnienie celów środowiskowych oraz możliwości ich osiągnięcia w kontekście konieczności wykorzystania cyfrowego wsparcia procesów. Dokumenty zostały wysłane do kluczowych instytucji w naszym kraju, mających realny wpływ na decyzje podejmowane w obu tych obszarach.

Nasze Stowarzyszenia wskazują na konieczność podjęcia niezbędnych działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów oraz zgłaszają gotowość do współpracy przy ich realizacji.

Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i wkład merytoryczny kierujemy do: Pani Alicji Kuczery (PLGBC), Pana Henryka Kwapisza (Saint-Gobain, bS PL) i Pana Jacka Boruca (Warbud, bS PL). 

Zachęcamy do zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem, którego treść znajdą Państwo tutaj: bS PL_PLGBC_BIM i slad weglowy_20211001