Korzyści dla członków buildingSMART Polska

Będąc członkiem naszego Stowarzyszenia zmieniasz i udoskonalasz świat, dając siłę organizacji, która ma realny wpływ na poprawę komunikacji i współpracy w budowlanym procesie inwestycyjnym.

zobacz wszystkie korzyści

Będąc członkiem buildingSMART:

  • Jesteś częścią organizacji, która ma realny wpływ na poprawę warunków komunikacji i współpracy w budowlanym procesie inwestycyjnym.
  • Wspierasz rozwój podejścia openBIM, pozwalającego budować mądrzej – tzn. taniej, szybciej i efektywniej.
  • Promujesz interoperacyjność oprogramowania i konkurencyjność umożliwiając swobodny dobór rozwiązań informatycznych w Twoich kontraktach.
  • Zyskujesz skuteczną i wiarygodną reprezentację wobec instytucji publicznych w sprawach ważnych dla Ciebie, a dotyczących cyfryzacji budownictwa.
  • Masz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczenia międzynarodowej społeczności tworzącej innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży budowlanej.
  • Jesteś częścią środowiska, poprzez które możesz nawiązać wartościowe relacje z potencjalnymi partnerami, przekładające się na rozwój Twojego biznesu.
  • Zyskujesz nowe możliwości ekspozycji Twojej marki w kontekście wartości związanych z członkostwem w buildingSMART i wizerunku tej elitarnej organizacji.
  • Dzięki udziałowi w Grupach Roboczych i Pokojach Technicznych dajesz możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności swojemu zespołowi.
Kamil Stolarski
SMW Legal
"Członkostwo w bSPL to szansa na pracę w gronie podmiotów z największym doświadczeniem we wdrażaniu technologii BIM w procesie budowlanym w Polsce. To szansa na wymianę doświadczeń i wzajemne dzielnie się wiedzą. To możliwość na kreowanie nowych standardów, które mogą przyczynić się do przyspieszenia cyfryzacji budownictwa w Polsce. Jak kancelaria prawna specjalizująca się w prawnych aspektach BIM od zawsze wspierająca zastosowanie openBIM - nie mogło nas w buildingSMART Polska nie być.”

Uprawnienia wynikające z członkostwa lub relacji w buildingSMART Polska*:

UprawnienieCzłonek
korporacyjny Premium
Członek
korporacyjny
Członek
indywidualny
ObserwatorPartner
Logo na stronie bSPL kierujące do strony firmy
Opis organizacji na stronie bSPL
Dostęp do komunikatora i zasobów
Udział w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez bSPLwg umowy
Promocja komunikatów poprzez social media i stronę bSPLwg umowy
Możliwość udziału w spotkaniach Pokoi Technicznych i Grup Roboczychwg umowy
Możliwość członkostwa w komitetach sterujących Pokoi Technicznych i Grup Roboczychwg umowy
Członkostwo przedstawiciela zarządu spółki w Radzie Stowarzyszenia
Prawo wykorzystania wizerunku bSPL podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych koordynowanych przez członka
Możliwość powołania się na członkostwo w BSPL we własnych kanałach marketingowych
Wskazanie wybranej afiliacji wraz z imieniem i nazwiskiem autora w przypadku udziału przedstawiciela w opracowywaniu dokumentów publikowanych przez bSPLwg umowy
Papierowy certyfikat członkostwa w bSPL
Logo na dokumentach wydawanych przez bSPL
Ekspozycja logo jako sponsora wybranego Pokoju Technicznego lub Grupy Roboczej
Ekspozycja logo jako sponsora wydania newslettera (rotacyjnie, częstotliwość zależna od liczby członków)
Co-branding informacji prasowych
*powyższe opcje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. korzyści, skontaktuj się z nami.