legalROOM

06.02.2020

W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie legalROOM - powołanego właśnie pokoju technicznego Stowarzyszenia buildingSMART Polska.
W trakcie tego spotkania Kamil Stolarski
omówił kwestię narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w prawie zamówień publicznych - jednego z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących zastosowania BIM w przetargach. W wyniku prezentacji i dyskusji, jaka miała miejsce w jej trakcie, zostanie przygotowane wspólne stanowisko legalROOM, którego publikacji należy spodziewać się w marcu br.
Dziękujemy za udział w spotkaniu:

Kondrad Majewski, Kamil Stolarski, Karolina Rogatko (SMW Legal)

Kamila Mizeracka, Piotr Dymarski, Piotr Klik, Dawid Fedko (Mostostal Warszawa S.A.)

Żaneta Musiel- Spodek (Electra M&E Polska)

Bartosz Kwiatkowski (Członek Zwyczajny buildingSMART Polska).

Pokoje techniczne są kluczowymi z punktu widzenia naszej organizacji miejscami wymiany doświadczeń w poszczególnych aspektach funkcjonowania BIM. Kolejne spotkanie LegalRoom odbędzie się 25 lutego br. i zostanie poświęcone określeniu, jakie kwestie z perspektywy technologii BIM powinny być regulowane w umowach o roboty budowlane zawieranych między inwestorem a generalnym wykonawcom.