Materiały z bSI Virtual Summit 2021 już dostępne!

14.05.2021

buildingSMART Virtual Summit 2021

 

Nagrania sesji, które odbyły się w trakcie wiosennej konferencji buildingSMART International są już publicznie dostępne!

Trzeci wirtualny buildingSMART International Summit odbył się wiosną 2021 r. i został zorganizowany we współpracy z Chapterem szwajcarskim. Pierwsze trzy "szwajcarskie" dni wypełnione były prezentacjami, dyskusjami przy okrągłym stole, wykładami i kursami mistrzowskimi w języku niemieckim. Przez sześć kolejnych dni można było zapoznać się z aktualną działalnością Pokoi Technicznych działających na poziomie międzynarodowym. Ostatniego dnia odbyła się podsumowująca sesja plenarna.

Łącznie 259 prelegentów wygłosiło 131 prezentacji, a 76 godzin treści jest teraz dostępnych dla każdego. Udział w konferencji wzięła rekordowa liczba 1045 uczestników z 41 krajów – bardzo nas cieszy, że nasza społeczność tak się rozrasta. 

 

Gorąco zachęcamy do wysłuchania sesji, które dostępne są tutaj:
Virtual Summit Spring 2021 - buildingSMART International