Nawiązanie współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a buildingSMART Polska

23.07.2020

Z dumą informujemy, że Stowarzyszenie buildingSMART Polska podpisało list intencyjny z Politechniką Poznańską, na mocy którego obie instytucje rozpoczynają współpracę partnerską. Sygnatariuszem listu po stronie Politechniki Poznańskiej jest JM Rektor tej szacownej Uczelni Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Osobą realizującą warunki współpracy, która od 2009 roku wdraża w Polsce idee openBIM i będącą jednym z ojców założycieli polskiego oddziału bSPL, jest Prof. uczelni, dr hab. inż. Adam Glema.

Skierowanie uwagi na wprowadzanie cyfryzacji w budownictwie zostało w Politechnice Poznańskiej dokonane przez krajowe i międzynarodowe międzyuczelniane projekty na temat BIM, działania Koła Naukowego Studentów Budownictwa, wycieczki dydaktyczne na realizacje inwestycyjne, dyplomy, absolutoria oraz sesje współorganizowane z polskimi przedstawicielami oprogramowania do modelowania BIM, jak również wspólne konferencje z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz PZIiTB.

Istotnymi działaniami są międzybranżowe projekty typu TTL, w których uczestnikami są studenci różnych Wydziałów PP.