Stowarzyszenie buildingSMART Polska oddziałem międzynarodowej organizacji buildingSMART

07.06.2019
5 czerwca br. Stowarzyszenie buildingSMART Polska i buildingSMART International podpisały porozumienie dot. uruchomienia polskiego oddziału organizacji.  buildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, która rozwija, standaryzuje i udostępnia rozwiązania technologiczne służące wymianie danych w procesie projektowania, realizacji projektów budowlanych oraz eksploatacji nieruchomości, składające się na tzw. openBIM - podejście, które umożliwia uczestnikom procesu inwestycyjnego pracę w aplikacjach wielu producentów oprogramowania poprzez komunikację i wymianę̨ danych w oparciu o otwarte standardy i formaty (IFC, BCF, bSDD).  Zawarta umowa umocowuje zarejestrowane w lutym br. Stowarzyszenie buildingSMART Polska, nadając mu oficjalnie rangę krajowego oddziału tej międzynarodowej organizacji.  – Uruchomienie polskiego oddziału organizacji buildingSMART International jest zwieńczeniem prac prowadzonych od kwietnia 2017 r. W tym czasie skupialiśmy nasze działania na promowaniu idei otwartych i neutralnych standardów BIM. Stowarzyszenie ma charakter otwartej platformy, co oznacza że do współpracy zaproszeni są wszyscy zainteresowani cyfryzacją procesów w budownictwie, od projektantów przez wykonawców i jednostki administracji po dostawców technologii IT i producentów materiałów budowlanych. – mówi Juliusz Żach, Prezes Stowarzyszenia buildingSMART Polska. – W najbliższych miesiącach planujemy zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do współtworzenia zespołów roboczych rozwiązujących praktyczne problemy związane z cyfryzacją procesu inwestycyjnego w Polsce. Informacje związane z funkcjonowaniem organizacji, w tym zasady członkostwa można znaleźć na stronie: www.buildingsmart.org.pl.  Obecnie buildingSMART Polska wspierają: ELECTRA M&E Polska HOCHTIEF Polska MOSTOSTAL Warszawa MOTA-ENGIL Central Europe WARBUD BIM POINT NORGIPS ISOVER i RIGIPS VECTORWORKS XELLA