przejrzysty i otwarty
przepływ pracy

14.04.2021

Idea openBIM wspiera przejrzysty i otwarty przepływ pracy. buildingSMART standaryzuje nie tylko schemat zapisu danych, ale również sposoby komunikacji.