trwałość danych projektu w całym cyklu życia

14.04.2021

OpenBIM zapewnia trwałość danych projektu w całym cyklu życia, unikając wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i powielania błędów.