Polityka prywatności

1. Informacje ogólne:

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: www.buildingsmart.org.pl
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały opracowane procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Administrator danych osobowych udziela informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnym osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.

2. Definicje:

 • Administrator – Stowarzyszenie buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000771687) ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: info@buildingsmart.org.pl.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.buildingsmart.org.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

3. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu:

 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych  usług. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 4 celów przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.
 • Na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Serwis może zawierać linki do innych stron Administratora lub osób trzecich, których polityki prywatności i plików cookie mogą różnić się od naszej. Administrator nie odpowiada za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto Administrator nie odpowiada za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się
  z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony. 
 • W konkretnych wypadkach Administrator może przekazać Państwu dodatkowe lub inne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez określoną Usługę.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie:

A. Korzystanie z Serwisu:

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są  przez Administratora:
  •  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B. Formularz kontaktowy:

 •  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem
  i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może  podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.  Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
C. Marketing:
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail (np. newsletter), drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  •  w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
  •  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.


5. Jakie Dane osobowe są zbierane:

Rodzaj zbieranych przez Administratora danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem, a Administratorem i Usługami, jakie dla Państwa są świadczone. Do celów związanych z ww. relacją i świadczeniem ww. usług możemy zbierać Państwa następujące dane osobowe: 

 • personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu; 
 • informacje związane z pracą, np. stanowisko i inne informacje dotyczące zatrudnienia lub edukacji; 
 • dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu; 
 • informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego oraz karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności; 
 • informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia produktów lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp.;  
 • informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja;  
 • informacje audiowizualne, takie jak Państwa głos i wizerunek zarejestrowane na fotografiach, filmach lub nagraniach audio, jeżeli wezmą Państwo udział w naszych wydarzeniach lub zostawią wiadomość;  
 • wszelkie inne informacje udostępnione przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz innych produktów i usług.


6. Pliki cookie:
 • Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie
  z niego. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.
 • Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:
 1. a) niezbędne Pliki cookie: te Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
 2. b) opcjonalne Pliki cookie: z tych cookies Administrator może korzystać wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
 • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
 • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
 • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.
 • Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich:
 • dostawcy usług analitycznych - w celu lepszego zrozumienia jak działa Serwis.
 • partnerzy reklamowi - Partnerzy reklamowi Administratora mogą używać cookies reklamowych, by wyświetlać reklamy, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla Użytkownika, oraz by mierzyć efektywności takich reklam w Serwisie.
 • W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne Pliki cookie:
 • sesyjne Pliki cookie - pliki tymczasowe, przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
 • stałe Pliki cookie - przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. 
 • Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


7. Okres przetwarzania Danych osobowych:
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


8. Uprawnienia Użytkownika:
  •   Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez e-mail: info@buildingsmart.org.pl.


9. Odbiorcy Danych osobowych:
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


10. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
 • Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
  i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
11. Bezpieczeństwo Danych osobowych:
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie
   w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
   i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
12. Dane kontaktowe:

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, poprzez email: info@buildingsmart.org.pl lub telefonicznie: +48 729 874 587

13. Zmiany Polityki prywatności:
  • Administrator ma prawo dokonać zmian w Polityce Prywatności – w szczególności
   w celu zapewnienia lepszej ochrony Użytkowników.
  • Administrator poinformuje o zmianach w Polityce Prywatności co najmniej 14 dni przed ich wejście w życie poprzez wysłanie informacji do Użytkowników na podane przez Użytkowników adresy e-mail oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego.
  • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na odpowiedniej podstronie Serwisu internetowego.
  • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania.