Raport z konsultacji publicznych dotyczących koncepcji wdrożenia w Polsce klasyfikacji CCI

28.08.2023

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępny jest już raport z konsultacji publicznych dotyczących koncepcji wdrożenia w Polsce klasyfikacji budowlanej CCI, które odbyły się w czerwcu br.

Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowywanej koncepcji wdrożenia w Polsce klasyfikacji budowlanej CCI. - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podczas spotkania przedstawiciele podgrupy roboczej działającej w ramach głównej Grupy Roboczej ds. BIM (Kamil Stolarski - Przewodniczący, Paweł Górski, Paweł Kaczmarski, Ryszard Rotter, Anna Rydzy oraz Elżbieta Wielechowska) przedstawili krótką prezentację nt. klasyfikacji CCI (również udostępniona na stronie www), a następnie zaprezentowali rezultaty dotychczasowych prac.

Poruszono następujące zagadnienia:

  • Interesariusze projektu klasyfikacji
  • Kluczowe elementy wdrożenia
  • Adaptacja tabel międzynarodowych i zakres opracowania części krajowych CCI
  • Standardy i przepisy obowiązujące w Polsce, które należy uwzględnić przy wdrożeniu klasyfikacji CCI
  • Zasady licencjonowania, udostępniania i rozwoju klasyfikacji
  • Ogólny harmonogram wdrożenia klasyfikacji

Dziękujemy uczestnikom spotkania za zaangażowanie w tracie spotkania, jak również za zadane pytania i zgłoszone uwagi poprzez dedykowany formularz. Ww. raport zawiera odpowiedzi na powyższe. Wkrótce zaprosimy na drugie, ostatnie spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego przedstawimy propozycję koncepcji wdrożenia klasyfikacji CCI-PL.

Wyżej wymienione dokumenty znajdą także Państwo w ZASOBACH naszej strony internetowej.