Spotkanie Grupy Roboczej zajmującej się klasyfikacją budowlaną

26.09.2019
We wrześniu 2019 r. odbyło się kolejne już spotkanie Grupy Roboczej buildingSMART Polska, która zajmuje się systemami klasyfikacyjnymi. W spotkaniu wzięli przedstawiciele firm członkowskich (Warbud S.A., Mostostal Warszawa S.A., HOCHTIEF Polska S.A., Design Express Poland Sp. z o.o./Vectorworks, BIM POINT Sp. z o.o., SAINT-GOBAIN/ISOVER oraz RIGIPS, Xella Polska Sp. z o.o., Norgips Sp. z o.o., CONSTRUSOFT Sp. z o.o.), partnerzy (GS1 Polska, ETIM Polska Sp. z o.o.), jak również zaproszeni goście z branży. Grupa ta zajmuje się we wstępnym etapie prac identyfikacją oraz oceną istniejących systemów klasyfikacyjnych, ale długoterminowe cele są o wiele bardziej ambitne. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych tą tematyką!