Stowarzyszenie buildingSMART Polska i Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) gotowi do współpracy!

03.12.2019

Stowarzyszenie buildingSMART Polska i Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) gotowi do współpracy! Podpisany list intencyjny 26 listopada 2019 roku w siedzibie firmy Warbud SA (jednego z członków stowarzyszenia) jest początkiem drogi do wspólnego rozwoju i pracy nad przepływem cyfrowej informacji geologicznej i geotechnicznej pomiędzy instytucjami i firmami budowlanymi w ramach Pokoju Geotechnicznego, który oficjalnie zapoczątkuje swoją działalność w strukturach buildingSMART Polska już w styczniu 2020 roku.

Obserwując rynki o dalece większym doświadczeniu i praktyce w wymianie cyfrowej informacji, dochodzimy do wniosku, że niezbędnym jest stworzenie standardu co najmniej na poziomie krajowym.

Idea w głównej mierze zakłada opracowanie standardu w obszarze:

  • Sposobu wykonywania i rejestracji badań podłoża gruntowego w skali mikro – badania laboratoryjne oraz makro – badania polowe,
  • Cyfrowego formatu wymiany danych na podobieństwo formatu AGS - konieczne jest zaangażowanie szerszego grona wykonawców badań terenowych i laboratoryjnych w celu wdrożenia systemu wymiany informacji geotechnicznej,
  • Sposobu archiwizacji danych – budowa systemu informacji przestrzennej,

Szereg powyższych działań zostało wdrożonych przez GDDKiA jako nowe wytyczne dotyczące badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), jako jedna z instytucji tworzących dokument, przedstawił proces przygotowywania, zapisu i przekazywania informacji o badaniach geologicznych w określonym nazewnictwie.

Zgodnie z ideą openBIM, która wspiera przejrzysty i otwarty przepływ pracy, ustrukturyzowane dane przedstawione w jednolitej formie pozwolą inżynierom na szybszą budowę cyfrowego modelu podłoża, przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badań i w konsekwencji na odpowiednie sparametryzowanie matematycznego modelu gruntu, tak, aby w prawidłowy sposób odwzorować współpracę konstrukcji z podłożem gruntowym.

Dzięki takiemu podejściu, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego uzyskają dużo łatwiejszy dostęp do GeoBIM-u zarówno na etapie tworzenia dokumentacji budowlanej, jak i w całym cyklu życia inwestycji.

W ramach podjętej współpracy chcemy zaprosić wszystkich do podjęcia dialogu zarówno co do zawartości początkowo uproszczonego standardu, jak i formy oraz formuły jego przyjęcia do wykorzystania.

Zapraszamy!