Przypisanie elementów do odpowiednich klas IFC

14.05.2021