Współpraca partnerska PLGBC i buildingSMART Polska

12.05.2022

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie buildingSMART Polska podpisało porozumienie o partnerskiej współpracy ze Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Organizacje będą współpracować na rzecz wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych, a także promowania zrównoważonego budownictwa ograniczającego negatywne oddziaływanie na środowisko.

Współpraca obu organizacji ma charakter partnerski. Dążąc do rozwoju oraz zacieśniania wzajemnych relacji, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw, partnerzy nawiążą współpracę w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych oraz promowania zrównoważonego budownictwa redukującego negatywne oddziaływanie na środowisko i ograniczającego zmiany klimatyczne.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. Jest jedną z 70 green building councils zrzeszonych w World Green Building Council.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

- Współpraca podnosi znaczenie zrównoważonego budownictwa, które w kontekście walki ze zmianami klimatu, odgrywa kluczową rolę dla budowania zrównoważonej przyszłości. Nasze aktywności opierają się na czterech kluczowych filarach: gospodarce o obiegu zamkniętym, zwiększaniu bioróżnorodności czy podnoszeniu jakości życia i zdrowia, mitygacji zmian klimatu i adaptacji do nich. Wspólnie podejmowane inicjatywy mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w środowisku budowlanym - mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizacje zakładają także wymianę i udział swoich ekspertów w ramach organizowanych wydarzeń, a także udostępnianie materiałów merytorycznych czy wzajemne patronaty nad wydarzeniami.

- Popisanie deklaracji o współpracy zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem. Tym razem jest tym istotniejsze, gdyż formalizuje współpracę, którą de facto już rozpoczęliśmy pomiędzy Stowarzyszeniami bS PL i PLGBC. Nie jest zatem przypadkiem, że dokument został podpisany elektronicznie. Istnienie otwartych standardów zapisu informacji, czy też wypracowanie zasad uwierzytelnienia dokumentu, dają szansę usprawnienia naszej codziennej pracy. Podobne efekty może przynieść współpraca, której zwieńczeniem jest podpisany dokument. Jesteśmy przekonani, że stosowanie standardów openBIM wraz z wypracowaniem zasad ich wprowadzenia i wykorzystania w obszarach związanych z dbałością o nasz świat  przyczyni się do sprawniejszego osiągnięcia celów środowiskowych - podkreśla Jacek Boruc, Członek Zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska.

- We wrześniu 2021 roku Stowarzyszenie buildingSMART Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) podjęły próbę wyjaśnienia, jak bardzo współzależne od siebie są obszary cyfryzacji i dekarbonizacji. Ostatnie dwa lata są przykładem możliwości wprowadzania gospodarki na cyfrowe tory. Szczególne znaczenie dla obu Stowarzyszeń ma digitalizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Elektroniczna forma już jest ogromnym ułatwieniem dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Możliwość elektronicznego składania dokumentacji z pewnością przyspieszy i usprawni procesy, podnosząc jednocześnie dojrzałość informatyczną branży. Z drugiej zaś strony digitalizacja procesu budowlanego daje ogromną możliwość stworzenia bazy informacyjnej, o tym jaki jest ślad węglowy budynków – kontynuuje Jacek Boruc i dodaje:

- Przed nami implementacja zmian w ustawie w zakresie dziennika budowy i książki obiektu oraz normy ISO 22057 w zakresie uzupełniania modelu BIM danymi z deklaracji EPD. PKN w ramach Komitetu Technicznego opracowuje polskie wersje norm z serii EN 19650, co powinno zintensyfikować dialog w procesie budowlanym, także w zakresie danych środowiskowych. Da to niepowtarzalną szansę dekarbonizacji polskiego budownictwa, co będzie sprzyjać osiągnięciu zobowiązań Polski w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Liczymy, że wspólna działalność obu Stowarzyszeń uprości i zintensyfikuje wszystkie te prace.

Dziękujemy PLBGC i Alicji Kuczera oraz jej zespołowi za okazane zaufanie i cieszymy się na wspólne w aktywności w tak ważnym dla nas wszystkich temacie.