Za nami otwarte spotkanie productROOM w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

27.10.2021

Dziękujemy prelegentom oraz uczestnikom otwartego spotkania productROOM buildingSMART Polska, które odbyło się w gościnnych progach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, dzięki współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW (przy okazji składamy podziękowania za stałą współpracę Panu dr inż. Ireneuszowi Czmochowi). Mamy nadzieję, że stałych uczestników Pokoju, jak również zaproszonych gości zainteresowała tematyka poruszona przez naszych Prelegentów:

Jacek Boruc przedstawił krótko historię powstania Pokoju oraz jego dotychczasowe prace skupiające się wokół klasyfikacji i przystąpienia do koalicji CCIC – kwestia wspólnego języka w budownictwie pojawiała się zresztą na tym spotkaniu niejednokrotnie.

Magdalena Pyszkowski opowiedziała nam o  pracach grup roboczych działających w  ramach inicjatywy DSCiBE (Digital Supply Chain in Built Environment). Inicjatywa zapoczątkowana przez GS1 i buildingSMART International skupia środowisko producentów budowlanych, architektów, biur projektowych, wykonawców, jak również dostawców serwisów IT, którzy wspólnie budują i wdrażają oparte na standardach procesy cyfrowej wymiany danych o produktach. Ostateczny cel – dostarczanie wartości dodanej użytkownikowi końcowemu poprzez tworzenie warunków dla płynnych i ustandaryzowanych cyfrowych procesów wymiany danych. 

Lars Fredenlund przybliżył nam „temat rzekę” dotyczącą cyfrowych szablonów / arkuszy danych w budownictwie (Data Templates). Dla użytkownika szablon danych (DT) jest wspólną strukturą danych opisującą cechy (zwane „właściwościami”) obiektu budowlanego oraz jego cechy fizyczne, zgodnie z wiarygodnym źródłem informacji – czy to normą, czy rozporządzeniem. Zasadniczo celem szablonów danych jest upewnienie się, że podmioty żądające danych produktów (np. właściciele aktywów, architekci, specyfikatorzy, kontrahenci, zarządcy obiektów) i dostawcy danych produktów (producenci, dystrybutorzy) wymieniają informacje o właściwościach produktów w oparciu o te same struktury i używając identyfikatorów globalnie unikatowych (GUID).

Dyskusja, jaka wywiązała się na zakończenie spotkania, pokazuje, że potrzeby rynku w tym zakresie nadal są ogromne i ewidentnie brakuje jeszcze kilku elementów układanki, aby spiąć w całość informacje o produktach z wymogami klientów. Ciąg dalszy tej dyskusji niewątpliwie nastąpi w gronie productROOM. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wesprzeć naszych specjalistów w budowaniu lepszej, cyfrowej przyszłości w budownictwie.

Więcej informacji informacji o naszych Pokojach Technicznych znajdziesz tu: buildingSMART Polska » Pokoje techniczne

Zapraszamy również do kontaktu z Anną Rydzy: anna.rydzy@buildingsmart.org.pl