Inwestorzy publiczni i prywatni

14.04.2021
  • lepsza kontrola nad danymi i procesem
  • większa elastyczność w wyborze narzędzi
  • lepsze planowanie kosztów i harmonogramów
  • optymalizacja kosztów poprzez zapobieganie błędom
  • zagwarantowanie uczciwej konkurencji