Zapraszamy do akcji Open2BIM - Otwórz się na BIM

14.05.2021

Open2BIM

 

Zapraszamy do akcji pod nazwą „Otwórz się na BIM" / “Open2BIM”, której celem jest akceleracja procesu digitalizacji budownictwa poprzez zmniejszenie barier wejścia dla podmiotów planujących transformację w kierunku procesów BIM. Takimi barierami są przede wszystkim brak lub utrudniony dostęp do wiedzy. Jednak w czasach, gdy większość firm szukać będzie oszczędności, niewątpliwą barierą są również koszty oprogramowania. Akcję będziemy realizować z firmami członkowskimi, jak również z tymi, które zdecydują się na akces do Stowarzyszenia, dlatego wartością dodaną akcji jest nie tylko popularyzacja narzędzi wspierających standardy openBIM, ale też nawiązanie współpracy z członkami organizacji.

Społeczność buildingSMART od lat rozwija otwarte standardy wymiany informacji i komunikacji, z których korzysta szerokie grono interesariuszy. Dzielimy się wiedzą, ale też przekazujemy środki finansowe w formie składek członkowskich. To dzięki nim organizacja istnieje. To dzięki nim powstały otwarte standardy IFC i BCF, bez których nie można sobie wyobrazić współpracy w środowisku BIM. Działania buildingSMART umożliwiają współpracę pomiędzy uczestnikami procesów inwestycyjnych niezależnie od stosowanego oprogramowania. Niewątpliwie wszyscy jesteśmy beneficjentami openBIM.

Proponujemy wspólne działanie, którego głównym celem jest popularyzacja oprogramowania wspierającego openBIM, którego jesteście Państwo producentem i/lub dostawcą. Działanie oparte byłoby na trzech filarach:

  1. Organizacja serii webinariów dla członków buildingSMART dotyczących stosowania otwartych standardów w Państwa oprogramowaniu.
  2. Propozycja atrakcyjnych pakietów testowych Państwa rozwiązań dla członków buildingSMART - proponujemy półroczne licencje w ramach członkostwa w buildingSMART.
  3. Popularyzacja akcji zarówno poprzez kanały komunikacyjne buildingSMART, jak również w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi członkami.

Zwracamy się do Państwa z powyższą propozycją współpracy, ponieważ wierzymy, że w dłuższej perspektywie skorzystają na niej zarówno Państwo - jako producenci bądź dostawcy oprogramowania, jak również członkowie społeczności buildingSMART i cały rynek budowlany w Polsce. Jako że akcja przewidziana jest wyłącznie dla członków buildingSMART Polska, przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjną zniżkę dot. składki na pierwsze 12 miesięcy członkostwa.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie akcji Open2BIM.