Kolejne stanowisko wypracowane przez legalROOM buildingSMART Polska

21.02.2022

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem legalROOM dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w zamówieniach publicznych.

Jak ująć BIM w warunkach udziału, aby zrobić to zgodnie z prawem? Jakimi zasadami należy się kierować?

Liczymy, że stanowisko buildingSMART Polska pomoże zamawiającym publicznym prawidłowo formułować warunki w specyfikacjach. Szczególnie, że idea openBIM pozostaje zbieżna z podejściem prezentowanym w europejskich i krajowych przepisach prawa zamówień publicznych. Rekomendujemy otwarte podejście zarówno w BIM jak i w przetargach. 

Stanowisko udało się wypracować dzięki pracy członków zespołu legalROOM: Kamil Stolarski, Konrad Majewski z SMW Legal; Paulina Magdzicka, Piotr Dymarski, Dawid Fedko i Piotr Klik z Mostostal Warszawa; Tomasz Górecki i Katarzyna Ostachowska z HOCHTIEF Polska oraz Piotr Adamiec z HaskoningDHV.

Link do dokumentu znajduje się poniżej:

Zamówienia publiczne - BIM w warunkach udziału w postępowaniu